Tanie OC Ruda Śląska: kiedy możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i każdy kierowca wie, że chroni ono go przed tym, aby musiał z własnej szkody rekompensować szkody, które wyrządził w zdarzeniu na drodze. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją wyłączenia, kiedy i tak trzeba będzie płacić.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma granice

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że kwestie związane z ubezpieczeniem OC reguluje ustawa. I ona też mówi o tym, jak duże maksymalnie może być odszkodowanie i to niezależnie od tego czy kupimy tanie OC Ruda Śląska czy najdroższe, które znajdziemy. Szkody zostaną pokryte do wysokości 5 milionów euro w przypadku szkód na osobach. A w przypadku szkód na mieniu wartość odszkodowania możemy wynosić maksymalnie milion euro. Jeżeli uszkodzenia przez nas zrobione będą o wyższych wartościach, wtedy będziemy musieli płacić z własnej kieszeni.

Wyrzadzisz szkodę podczas popełnienia przestępstwa? Płacisz

Jeśli wyrządzisz szkodę podczas popełnienia przestępstwa, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, tylko będziesz musiał wszystkie szkody naprawiać z własnej kieszeni. I tutaj ustawodawca miał na myśli również jazdę po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających, bowiem wsiadając za kierownicę w takim stanie również popełniamy przestępstwo. A więc ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania. Może to również zrobić, jeśli nasz samochód nie ma ważnych badań technicznych, ale tylko pod warunkiem, że udowodni jego niesprawność. W przeciwnym wypadku wypłaci odszkodowanie na standardowych zasadach.

Oby nie spowodować katastrofy środowiskowej

Ostatnim ważnym wyłączeniem od odpowiedzialności ubezpieczyciela jest spowodowanie katastrofy środowiskowej. Czyli na przykład w wyniku zdarzenia z cysterny wyleją się płyny, które zanieczyszczą środowisko. Wtedy odpowiednie służby będą prowadzić akcję sprzątającą, ale rachunkiem za nią zostaniemy obciążeni my. W przypadku samochodów firmowych można wykupić dodatkową opcję, aby takiego wyłączenia nie było. Osoby prywatne jednak nie mają takiej możliwości, dlatego tym bardziej warto wzmocnić czujność, gdy jedziemy się przy cysternie, albo widzimy ją w oddali. Koszty takiej akcji mogą bowiem wynieść nawet kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy złotych.

Related posts